Attitude Love Sad Good Morning Good Night

Home Happy Makar Sankranti Wishes in Marathi With Images

Happy Makar Sankranti Wishes in Marathi With Images

मराठी अस्मिता मराठी मन मराठी परंपरेची मराठी शान
मराठी अस्मिता, मराठी मन
मराठी परंपरेची मराठी शान,
संक्रांतीचा सण घेऊन आला
नवचैतन्याची खाण.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!वर्ष सरले डिसेंबर गेला हर्ष घेऊनी जानेवारी आला
वर्ष सरले डिसेंबर गेला,
हर्ष घेऊनी जानेवारी आला,
निसर्ग सारा दवाने ओला,
तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!बंधनापलीकडे एक नाते असावे शब्दाचे बंधन त्याला नसावे
बंधनापलीकडे एक नाते असावे
शब्दाचे बंधन त्याला नसावे,
भावनांचा आधार असावा
दुःखाला तिथे थारा नसावा,
असा गोडवा आपल्या मैत्रित असावा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!यह भी देखिए:
तिळात मिसळला गुळ त्याचा केला लाडु
तिळात मिसळला गुळ, त्याचा केला लाडु,
मधुर नात्यासाठी गोड गोड बोलु.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!म - मराठमोळा सण क - कणखर बाणा
म - मराठमोळा सण
क - कणखर बाणा
र - रंगीत तिळगुळ
सं - संगीतमय वातावरण
क्रां - क्रांतीची मशाल
त - तळपणारे तेज
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!नाते तुमचे आमचे हळुवार जपायचे
नाते तुमचे आमचे हळुवार जपायचे,
तिळगुळ हलव्यासंगे अधिक दॄढ करायचे.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!नभी उंचच उंच लहरू दे पतंग
नभी उंचच उंच लहरू दे पतंग,
आयुष्यात बहरू दे एक नवी उमंग,
आणि आयुष्यात पसरू दे आनंद तरंग.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!यह भी देखिए:
झाले गेले विसरून जाऊ तिळगुळ खात गोड गोड बोलु
झाले गेले विसरून जाऊ,
तिळगुळ खात गोड गोड बोलु.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!आठवण सूर्याची साठवण स्नेहाची कणभर तीळ मनभर प्रेम
आठवण सूर्याची, साठवण स्नेहाची,
कणभर तीळ, मनभर प्रेम,
गुळाचा गोड़वा, स्नेह वाढवा,
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!विसरूनी सर्व कटुता हृदयात तिळगुळाचा गोडवा यावा
विसरूनी सर्व कटुता हृदयात
तिळगुळाचा गोडवा यावा,
दुःखे हरावी सारी आणि
आयुष्य सुखाचा सोहळा व्हावा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!दुःख असावे तिळासारखे आनंद असावा गुळासारखा
दुःख असावे तिळासारखे,
आनंद असावा गुळासारखा,
जीवन असावे तिळगुळासारखे.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!गुळातील गोडवा ओठावर येऊ द्या
गुळातील गोडवा ओठावर येऊ द्या,
मनातील कडवापणा बाहेर पडू द्या,
या संक्रांतीला तीळगुळ खाताना
आमची आठवण राहू द्या.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!संक्रांतीची भेटकार्ड हलव्याचे चार दाणे
संक्रांतीची भेटकार्ड, हलव्याचे चार दाणे,
प्रेम व्यक्त करायची आजकालची साधने,
तुम्हा आम्हा सर्वांनी प्रेम ऐसे व्यक्त व्हावे,
प्रेमाच्या त्या बहराने जीवनात सुखी व्हावे.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!साजरे करु मकर संक्रमण करून संकटावर मात
साजरे करु मकर संक्रमण
करून संकटावर मात,
हास्याचे हलवे फुटुन
तिळगुळांची करु खैरात.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!तिळ आम्ही आहोत तर गुळ तुम्ही
तिळ आम्ही आहोत, तर गुळ तुम्ही,
मिष्टान्न आम्ही आहोत, तर त्यातील गोडवा तुम्ही,
वर्षाच्या पहिल्या सणापासून होत आहे सुरवात,
आमच्याकडून तुम्हास हॅप्पी मकर संक्रांत.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!हलव्याचे दागिने काळी साडी अखंड राहो तुमची जोडी
हलव्याचे दागिने, काळी साडी,
अखंड राहो तुमची जोडी
हीच शुभेच्छा, संक्रांत वर्ष दिनी.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!सर्व स्वप्न घेऊन मनामध्ये चला पतंग उडवू या आकाशामध्ये
सर्व स्वप्न घेऊन मनामध्ये,
चला पतंग उडवू या आकाशामध्ये,
माझा पतंग घेईल अशी ही उडान,
जो जीवनात भरेल रंग खूपच छान.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!विसरुनी जा दुःख तुझे हे मनालाही दे तू विसावा
विसरुनी जा दुःख तुझे हे
मनालाही दे तू विसावा,
आयुष्याचा पतंग तुझा हा
प्रत्येक क्षणी गगनी भिडावा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!गगनात उंच उडता पतंग संथ हवेची त्याला साथ
गगनात उंच उडता पतंग
संथ हवेची त्याला साथ,
मैत्रीचा हा नाजूक बंध
नाते आपुले राहो अखंड.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!गोड गोड शब्दांचा फुलवा पाक स्नेहांचे तिळ मिळवा त्यात
गोड गोड शब्दांचा फुलवा पाक,
स्नेहांचे तिळ मिळवा त्यात,
तिळावर फुलेल पाकाचा काटा,
प्रेमाने भेटा आणि तिळगुळ वाटा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!मनात असते आपुलकी म्हणून स्वर होतो ओला
मनात असते आपुलकी
म्हणून स्वर होतो ओला,
मकरसंक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा
तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!शब्द रुपी तिळगूळ घ्या
शब्द रुपी तिळगूळ घ्या
गोड बोलतच आहात तसेच बोलत रहा,
मकर संक्रांत हा एक गोड सण आहे
तुम्हाला शुभेच्छा देण्याचे एक निमित्त आहे.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!तिळ आणि गुळासारखी राहावी आपली मैत्री घट्ट आणि मधुर
तिळ आणि गुळासारखी राहावी
आपली मैत्री घट्ट आणि मधुर,
नात्यातील कटुता इथेच संपवा
तिळगुळ घ्या नि गोड गोड बोला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!एक तिळ रुसला फुगला रडत रडत गुळाच्या पाकात पडला
एक तिळ रुसला, फुगला
रडत रडत गुळाच्या पाकात पडला,
खुदकन हसला हातावर येताच बोलू लागला
तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!दुःख सारे विसरून जाऊ गोड गोड बोलून आनंदाने राहू
दुःख सारे विसरून जाऊ
गोड गोड बोलून आनंदाने राहू,
नवीन उत्सवाचे स्वागत करू चला
तिळगुळ घेऊन गोडगोड बोला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!तिळाची उब लाभो तुम्हाला गुळाचा गोडवा येवो जीवनाला
तिळाची उब लाभो तुम्हाला
गुळाचा गोडवा येवो जीवनाला,
यशाची पतंग उडो गगना वरती
शुभ मकर संक्रांती तुम्हाला अणि तुमच्या परिवाराला.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!घालशील जेव्हा तू काळी साडी
घालशील जेव्हा तू काळी साडी,
लाभेल तुला तिळगुळाची गोडी,
माझ्या हातात दे पतंगाची दोरी,
करूया साजरी शुभ मकर संक्रांती.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!शुभ्र गोड हलवा त्याला रंग केशराचा
शुभ्र गोड हलवा, त्याला रंग केशराचा,
स्पर्शातच फुलवी काटा, हात कौतुकाचा,
अर्पिला तुम्हाला हलवा, गोड करून घ्यावा,
गोड गोड शब्दासंगे स्नेहभाव द्यावा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!नवीन वर्षाच्या नवीन सणाच्या गोड मित्रांना मकर संक्रातीच्या
नवीन वर्षाच्या नवीन सणाच्या,
गोड मित्रांना मकर संक्रातीच्या,
गोड गोड शुभेच्छा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!सूर्याने बदलली आपली राशी
सूर्याने बदलली आपली राशी,
गंगा स्नान करून आले सर्व मनुष्यवासी,
पतंगांचा जल्लोष घेऊन आला आनंदाचा सण,
आपल्याला शुभेच्छा देताना प्रफुल्लित झाले माझे मन
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!गोडवा मधुर वाणीचा रंग उडत्या पतंगाचा
गोडवा मधुर वाणीचा, रंग उडत्या पतंगाचा,
बंध दाटत्या नात्यांचा, सण आला संक्रांतीचा.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!संक्रांतीचा सुदिन मंगल आज आला
संक्रांतीचा सुदिन मंगल आज आला
मी हा स्वत:च तीळगुळ सुरेख केला
या शुभ्रतेत भरला मधुन ची रंग
घ्या चाखुनी, ह्र्दयी प्रेम असो अभंग.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!मांजा चक्री पतंगाची काटाकाटी हलवा तीळगुळ गुळपोळी
मांजा, चक्री, पतंगाची काटाकाटी,
हलवा, तीळगुळ, गुळपोळी
संक्रांतीची लज्जत न्यारी.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!तिळगुळाच्या गोडव्याची मिठास घेऊन आला मकरसंक्रांतीचा सण
तिळगुळाच्या गोडव्याची मिठास,
घेऊन आला मकरसंक्रांतीचा सण हा खास.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!ही मकर संक्रांत तुम्हाला व कुटुंबातील सर्व सदस्यांना येत्या वर्षात खूप भरभराट
ही मकर संक्रांत तुम्हाला व कुटुंबातील
सर्व सदस्यांना येत्या वर्षात खूप भरभराट,
सुखसमृद्धी व उत्तम आयुआरोग्य घेऊन येवो
ही परमेश्वर चरणी प्रार्थना!
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!मोठे ध्येय ठेऊन मनात उडवूया पतंग उंच गगनात
मोठे ध्येय ठेऊन मनात,
उडवूया पतंग उंच गगनात,
असे उंच जातील आपले पतंग,
जे देतील जीवनास आनंद तरंग.
मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा!